Новини

20.08.2019

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ГЛАСОВИ ПОВИКВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕВРОТАРИФИТЕ)

До 08 ноември 2019 г. Европейската комисия провежда консултации с широк кръг заинтересовани страни, според техния интерес и опит в темата за цените за терминиране на гласови повиквания в Европейския съюз. Сред тях са доставчици на електронни съобщителни услуги, асоциации, национални регулаторни органи, BEREC, правителствени и други компетентни органи, потребителски и граждански организации, и др.

Информация относно стартиралата обществена консултация е налична на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_en