Новини

19.08.2019

Комисията за регулиране на съобщенията проведе работна среща с мобилните оператори

В Комисията за регулиране на съобщенията се проведе работна среща с представители на мобилните оператори на 14 август 2019 г. Целта на срещата бе повишаване нивото на удовлетвореност на потребителите от обслужването и качеството на електронните съобщителни услуги, предлагани от мобилните оператори.

В хода на дискусията се обсъдиха актуални въпроси от подадени сигнали до регулатора, с оглед предприемане на мерки за разрешаване на установени нередности, както и намиране на нови решения.

Срещата протече под формата на диалог, в който се обсъдиха възможности за повишаване качеството на обслужване на потребителите в търговската мрежа и кол центровете. По темата „Роуминг“ ще продължи кампанията от страна на КРС и мобилните оператори за повишаване на информираността на потребителите и прозрачността при предоставяне на роуминг услугите, като ефективни средства за справяне с проблемите в тази област. Ще се спазват и съответните правила за изпращане на маркетинговите и рекламни съобщения.

 Продължилата повече от един час среща остана отворена за продължаване на работния диалог  по поставените въпроси, обмен на информация и проследяване на резултатите от предприетите действия.