Новини

09.08.2019

Със свое Решение № 281 от 1 август 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

      Пълният текст на проекта, мотивите за неговото приемане, оценката на въздействие и становището на администрацията на Министерския съвет са публикувани на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.