Новини

07.08.2019

Покана за актуализация и нови предложения. Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020. Награди за проекти (WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения

 

Покана за актуализация и нови предложения. Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020
Международният съюз за далекосъобщения (МСД), Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество ви канят да допринесете до 5 януари 2020 г. за процеса на равносметка на WSIS, предприет в подкрепа на изпълнението и последващите действия на WSIS.

Награди за проекти (WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения
МСД и Световната среща на върха за информационното общество  обявяват старта на 9-тото издание на конкурса за наградите на WSIS и призовават за представяне на предложения до 22 ноември 2019 г.

Подробна информация може да откриете на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/87/pokana-za-aktualizaciya-i-novi-predlozheniya-svetovna-sreshta-na-vurha-za-informacionnoto-obshtestvo-wsis-2019-2020nagradi-za-proektiwsis-prizes-2020-pokana-za-predlozheniya