Новини

05.08.2019

Със свое решение № 280/01.08.2019 г., КРС задължи предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и достъп до интернет в Република България да предоставят в срок до 10.09.2019 г. информация за дейността, актуална към 01.07.2019 г.

КРС прие Решение № 280/01.08.2019 г., с което се задължават предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и достъп до интернет, посочени в Приложение І към решението, да предоставят на КРС необходимите данни за широколентов достъп до интернет в Република България, съгласно Приложение ІІ към Решение № 280/01.08.2019 г. Информацията следва да бъде предоставена в срок до 10.09.2019 г.