Новини

02.08.2019

Със свое Решение № 272 от 25.07.2019 г. КРС откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги