Новини

24.06.2019

Комисия за регулиране на съобщенията прие Годишен доклад 2018 г.

     Годишният доклад на Комисия за регулиране на съобщенията за 2018 г. е изготвен съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за електронните съобщения. Документът представя систематизирана информация за услугите, пазарите и конкуренцията в сектора през предходната година, тенденциите и перспективите на развитие, както и преглед на дейността на регулатора.

Годишен доклад 2018 г.