Новини

24.06.2019

Комисия за регулиране на съобщенията прие „Анализ на пазара на пощенски услуги за 2018 г.”

     Годишният доклад на Комисия за регулиране на съобщенията за анализа на пощенския пазар 2018 г. е изготвен на основание чл.17, ал.1 от Закона за пощенските услуги. Документът съдържа систематизирана информация относно предоставянето на пощенски услуги, състоянието на конкуренцията в различните пазарни сегменти на пощенския пазар, през предходната година, тенденциите и перспективите на развитие, както и преглед на дейността на регулатора в областта на пощенските услуги.

Анализ на пазара на пощенски услуги за 2018 г.