Новини

23.05.2019

Българският и румънският регулатор в областта на съобщенията проведоха работна среща

Председателят на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров се срещна с президента на румънския Национален орган за управление и регулиране на съобщенията (ANCOM) Сорин Гриндеану. Срещата беше част от работното посещение на представители на КРС в румънската столица Букурещ.

ANCOM представи изградената със собствени средства лаборатория за измерване на електромагнитната съвместимост и тестване на радиооборудване в Прежмер.

Представителите на КРС се запознаха и с румънската web базирана информационна система за проверка от потребителите на качеството на получаваните електронни съобщителни услуги чрез фиксиран и мобилен интернет.

В рамките на експертната група бяха обсъдени въпроси с възникнали трансгранични смущения и надграждането на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър на КРС.