Новини

14.03.2019

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения прие Насоки за вътрешните комуникации за Съюза

Органът на европейките регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) прие Насоки за вътрешните за Съюза комуникации. Насоките са публикувани на интернет страницата на BEREC https://berec.europa.eu/ и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в раздел „Области на регулиране“, подраздел „Регулирани комуникации в рамките на Европейския съюз“.