Новини

20.02.2019

КРС стартира пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

КРС кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни предложения за цена на „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.”, в съответствие с изискванията, съдържащи се в приложената спецификация.

Индикативните предложения се приемат в деловодството на КРС, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. Краен срок за подаване - 11.03.2019 г. Подробна информация можете да получите тук.