Новини

30.01.2019

Таксуване на разговори към номера от обхват „700”

С последните изменения на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. Комисия за регулиране на съобщенията създава разпоредба за начина на таксуване на разговори към номера от обхват „700”, които се използват предимно за контакт с институции, банки, търговски дружества.

Цените на тези повиквания не могат да бъдат по-високи от цените за разговор с мобилни или географски номера, съгласно абонаментния план на крайния потребител. Разговорите към „700” се включват в обема минути, определени съгласно тарифния план на абоната. Този начин за тарифиране важи и за предплатените услуги.

Операторите са задължени да информират по подходящ начин потребителите, че при повиквания към номера от обхват „700” няма допълнително таксуване и се прилагат цените за разговори към мобилни или географски номера, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за телефонни услуги.

Разпоредбите влизат в сила три месеца след обнародването на изменението на наредбата в Държавен вестник и се прилагат за договори, сключени след този период. В същия срок операторите следва да изменят своите тарифи и договори към новите изисквания.