Новини

21.12.2018

Със свое Решение № 549 от 13.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

 

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации".