Новини

21.12.2018

Комисията за регулиране на съобщенията одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със свое Решение № 544 от 13 декември 2018 г., приключи процедурата по обществено обсъждане, открита с Решение № 462 от 08 ноември 2018 г. и одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване.