Новини

17.12.2018

С Решение № 542 от 13.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC)

С Решение № 542 от 13.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC).

Проектът на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение се представя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Обществено обсъждане и консултации".