Новини

28.11.2018

Със свое Решение № 496 от 23 ноември 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

Със свое Решение № 496 от 23 ноември 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.


Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации".