Търси
Предоставени за ползване опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове
Опознавателен знакВид на
опознавателен знак
За радиолюбител
 
Радиолюбителски
клас
За автоматична
станция и радиоклуб
Опознавателен знак
на отговорника
Наименование на радиоклубАдрес на радиоклуб
LZ1KBUКлубен LZ5HDТЕХНИКУМ ПО СЛАБОТОКОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ бул. " Сливница " № 10, п.к.1309 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ1KBBКлубен LZ1STD"УНИВЕРСИТЕТСКИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД" СНЦ кв. " Лозенец ", бул. "Джеймс Баучер " № 5, Физически факултет, п.к.1164 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ2KMLКлубен LZ2RIНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА-ЧЕРВЕН БРЯГ, п.к.5980 гр.Червен бряг, Община: Червен бряг, Област:Плевен
LZ1KPAКлубен LZ3KMЧИТАЛИЩЕ ИЗГРЕВ, п.к.6172 с.Паничерево, Община: Гурково, Област:Стара Загора
LZ1KPEКлубен LZ3XTРАДИОКЛУБ - ПЪРВОМАЙ ул."Родопи" №13, п.к.4270 гр.Първомай, Община: Първомай, Област:Пловдив
LZ4KACКлубен LZ2GJАЕЦ КОЗЛОДУЙАЕЦ, п.к.3320 гр.Козлодуй, Община: Козлодуй, Област:Враца
LZ0HASРетранслатор LZ1QFРАДИОКЛУБ - ХАСКОВОбул. " Г. С. Раковски " № 13, вх. А, ет. 6, ап. 34, п.к.6300 гр.Хасково, Община: Хасково, Област:Хасково
LZ0KAMРетранслатор LZ1TDРАДИОКЛУБ - ХАСКОВОбул. " Г. С. Раковски " № 13, вх. А, ет. 6, ап. 34, п.к.6300 гр.Хасково, Община: Хасково, Област:Хасково
LZ1KAMКлубен LZ1NJРАДИОКЛУБ - ХАСКОВОбул. " Г. С. Раковски " № 13, вх. А, ет. 6, ап. 34, п.к.6300 гр.Хасково, Община: Хасково, Област:Хасково
LZ1KRNКлубен LZ1NULНЕТЕРАбул. "Андрей Сахаров" № 20А, п.к.1784 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ7B Временен  НЕТЕРАбул. "Андрей Сахаров" № 20А, п.к.1784 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0EEEРетранслатор LZ2ZDТЕРАКОМбул. "България" № 118, п.к.7016 гр.Русе, Община: Русе, Област:Русе
LZ0TTTРетранслатор LZ2ZDТЕРАКОМбул. "България" № 118, п.к.7016 гр.Русе, Община: Русе, Област:Русе
LZ2KTRКлубен LZ2LLТЕРАКОМбул. "България" № 118, п.к.7016 гр.Русе, Община: Русе, Област:Русе
LZ1KSWКлубен LZ1KGНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1870"бул. "България" № 69А, п.к.6500 гр.Свиленград, Община: Свиленград, Област:Хасково
LZ1KESКлубен LZ1AAVЦИОЛКОВСКИбул. "Македония" № 24, п.к.1606 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ1KRBКлубен LZ1CLAРАДИОКЛУБ КЪМ "ВИРИДИУМ" бул. "Петко Каравелов", бл. 77, вх. Б, ет. 10, ап. 60, п.к.1408 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ3X Временен  РАДИОКЛУБ КЪМ "ВИРИДИУМ" бул. "Петко Каравелов", бл. 77, вх. Б, ет. 10, ап. 60, п.к.1408 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ5V Временен  РАДИОКЛУБ КЪМ "ВИРИДИУМ" бул. "Петко Каравелов", бл. 77, вх. Б, ет. 10, ап. 60, п.к.1408 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ1RКлубен LZ1DDЦЕНТРАЛЕН РАДИОКЛУБ НА БЪЛГАРИЯбул. "Сливница" 152, вх. А, ет. 6, п.к.1202 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ2KLEКлубен LZ2LEБЕТА ИНДЪСТРИС КОРП.бул. "Янко Сакъзов" № 30, ет.2, ап. 11, п.к.1504 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ1KSCКлубен LZ1EVОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМбул."България" № 5, п.к.4700 гр.Смолян, Община: Смолян, Област:Смолян
LZ01WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ02WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ03WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град