Търси
Предоставени за ползване опознавателни знаци на радиолюбители и радиоклубове
Опознавателен знакВид на
опознавателен знак
За радиолюбител
 
Радиолюбителски
клас
За автоматична
станция и радиоклуб
Опознавателен знак
на отговорника
Наименование на радиоклубАдрес на радиоклуб
LZ01WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ02WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ03WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ04WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ05WFF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AA Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AABРадиофар1LZ2AB  
LZ0AB Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0ABBРадиофар1LZ2AB  
LZ0AC Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AD Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AE Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AF Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AG Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AH Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AHOРетранслатор1LZ1NY  
LZ0AI Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AJ Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AK Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AL Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AM Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AMSРетранслатор1LZ1BGA  
LZ0AN Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AO Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град
LZ0AP Временен  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 , п.к.1612 гр.София, Община: Столична, Област:София-град