Назад
Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги
1. Комисия за регулиране на съобщенията
2. Списък на доставчиците на удостоверителни услуги установени/акредитирани на територията на Република България
Доставчик на УУБазово удостоверениеУеб сайт
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД Удостоверениеhttp://www.stampit.org
БОРИКА АД Удостоверениеhttp://www.b-trust.org
ИНФОНОТАРИ ЕАД Удостоверениеhttp://www.infonotary.com
СПЕКТЪР АД Удостоверениеhttp://www.spektar.org
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ / СЕП БЪЛГАРИЯ АД Удостоверениеhttp://www.esign.bg/
ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД Удостоверениеhttp://www.evrotrust.com
3. Списък на доставчиците на удостоверителни услуги, установени в други държави, различни от държави - членки на Европейския съюз, чиито удостоверения за квалифициран електронен подпис са признати по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис за равностойни на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в Република България
Няма данни.
4. Списък на състоянието на услугите (доверителен списък)
5. Електронна препратка към общия доверителен списък на всички държави-членки на ЕС