Назад
Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ
Търси Разширено търсене
Списък на операторите
Титуляр на
лицензия
Вид Седалище и адрес на управление Лицензия
Номер Дата Начална
дата на
действие
Крайна
дата на
действие
Предоставяни услуги от обхвата на УПУ
и услугата Пощенски парични преводи
Териториален
обхват
Забележка
1* 2* 3* 4*
БЪЛГАРСКИ ПОЩИЕАДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, община “Студентска”, ул."Акад.Стефан Младенов" №1, бл.310114.06.200114.06.200114.06.2021 Издадена от Министерство на транспорта и съобщенията
   1-001-00121.04.200514.06.200114.06.2021 Първоначална Лицензия № 01/14.06.2001 г., издадена от Министерство на транспорта и съобщенията
   3-00111.02.201014.06.200114.06.2021     
   1-001-00301.04.201014.06.200114.06.2021  Преиздава лицензия № 1-001-02 от 10.04.2008 г.
   1-001-00409.06.201114.06.200114.06.2021  Преиздава лицензия № 1-001-03 от 01.04.2010 г.
   3-001-00109.06.201114.06.200114.06.2021    Изменя лицензия 3-001/11.02.2010 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията
ДиД ЕКСПРЕСЕООДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, ул."Граф Игнатиев" №49, ет.13-02210.08.201710.08.201710.08.2037     
ЕВРОПЪТ – 2000АДгр. Пловдив, Община: Пловдив, Област: Пловдив, ул.”Георги Трингов” № 63-01704.12.201504.12.201503.12.2035     
ЕКОНТ ЕКСПРЕСООДгр. Русе, Община: Русе, Област: Русе, бул.”Славянски” №161-00314.12.200614.12.200614.12.2026  
   3-00211.02.201021.09.200621.09.2026     
   2-00125.03.201021.09.200621.09.2026  Преиздава Лицензия № 1-003 от 14.12.2006 г.
   3-002-00302.02.201721.09.200621.09.2026    Изменя Лицензия № 3-002-002/09.06.2011 г.
   2-001-00302.02.201721.09.200621.09.2026  Изменя Лицензия № 2-001-002/09.06.2011 г.
ЕКСПРЕС ПЕЙЕООДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, ул."Султан тепе" №9, ет.2, ап.63-014-00316.11.201705.06.201405.06.2034    Изменя лицензия №3-014-02/28.07.2016 г.с решение на КРС №579/16.11.2017 г.
ИЗИПЕЙАДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, район Средец, ул.”Иван Вазов” № 162-00320.09.200520.09.200520.09.2025    Изменена с Лицензия № 2-003-01/25.10.2007 г.
   2-003-00125.10.200720.09.200520.09.2025    Изменя първоначална Лицензия № 2-003/20.09.2005 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията
   3-00311.02.201020.09.200520.09.2025    Преиздава лицензия № 2-003-01 от 25.10.2007 г.
   3-003-00109.06.201120.09.200520.09.2025    Изменя Лицензия № 3-003/11.02.2010 г.
"ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП" АДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, бул. "Витоша" № 35 А, ет.1, ап. 33-01527.06.201427.06.201427.06.2034     
КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИСЕООДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, район “Средец”, ул.”Ю.Венелин” № 22, ап. 52-00419.01.200619.01.200619.01.2026    Изменена с Лицензия № 2-004-01/25.10.2007 г.
   2-004-00125.10.200719.01.200619.01.2026    Изменя първоначална Лицензия № 2-004/19.01.2006 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията
   3-00411.02.201019.01.200619.01.2026    Преиздава Лицензия № 2-004-01 от 25.10.2007 г.
   3-004-00109.06.201119.01.200619.01.2026    Изменя Лицензия № 3-004/11.02.2011 г.
КЕШОФИСАДгр. София, Община: Столична, Област: София-град, район „Витоша”, ул.”Яна Язова” № 7, вх.Б, ет.1, ап. 52-00503.05.200703.05.200703.05.2027     
   3-00511.02.201003.05.200703.05.2027    Преиздава Лицензия № 2-005 от 03.05.2007 г.
1* Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (чл.34, ал.1, т.1 от ЗПУ)
2* Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки колети - до двадесет килограма (чл.34, ал.1, т.2 от ЗПУ)
3* Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност" (чл.34,ал.1,т.4 от ЗПУ)
4* Пощенски парични преводи