Назад
Данни за предоставяни мрежи и/или услуги на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - Мрежи и услуги
НЮ ДРИЙМ ТИ ВИ ООД
Мрежи
Описание на мрежите Териториален обхват на мрежите Дата на възникване
на правата
Населено място Предполагаема дата на
започване на дейност
гр./с. Наименование Община Област
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабелинац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България29.08.201829.08.2018
1 - 1
Услуги
Описание на услугите Териториален обхват на услугите Дата на възникване
на правата
Населено място Предполагаема дата на
започване на дейност
гр./с. Наименование Община Област
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTVнац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България29.08.201829.08.2018
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелнонац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България29.08.201829.08.2018
7. Пренос на данни - Достъп до интернетнац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България01.12.201518.11.2015
1 - 3