Назад
Данни за предоставяни мрежи и/или услуги на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - Мрежи и услуги
ВАЙТЪЛ - И ЕООД
Мрежи
Описание на мрежите Териториален обхват на мрежите Дата на възникване
на правата
Населено място Предполагаема дата на
започване на дейност
гр./с. Наименование Община Област
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабелигр.СанданскиСанданскиБлагоевград 19.10.2000
 с.ЛешницаСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 с.ПоленицаСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 с.СклавеСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 нац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България 22.12.2004
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHzобластБлагоевградБлагоевградБлагоевград23.03.201623.03.2016
1 - 6
Услуги
Описание на услугите Териториален обхват на услугите Дата на възникване
на правата
Населено място Предполагаема дата на
започване на дейност
гр./с. Наименование Община Област
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTVнац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България02.10.201725.09.2017
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелногр.СанданскиСанданскиБлагоевград 19.10.2000
 с.ЛешницаСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 с.ПоленицаСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 с.СклавеСанданскиБлагоевград 30.09.2004
 с.ВълковоСанданскиБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.ДамяницаСанданскиБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.ДракатаСтрумяниБлагоевград01.03.201117.11.2010
 гр.КреснаКреснаБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.ЛевуновоСанданскиБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.МикревоСтрумяниБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.Ново ДелчевоСанданскиБлагоевград01.03.201117.11.2010
 с.СтрумяниСтрумяниБлагоевград01.03.201117.11.2010
 областБлагоевградБлагоевградБлагоевград23.03.201623.03.2016
 нац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България02.10.201725.09.2017
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител)нац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България 22.12.2004
7. Пренос на данни - Достъп до интернетнац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България 22.12.2004
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на даннинац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България 22.12.2004
1 - 18