Назад
Данни за предоставяни мрежи и/или услуги на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - Мрежи и услуги
ЛИНК МОБИЛИТИ ЕАД
Мрежи
Няма данни.
Услуги
Описание на услугите Териториален обхват на услугите Дата на възникване
на правата
Населено място Предполагаема дата на
започване на дейност
гр./с. Наименование Община Област
1. Обществени телефонни услуги - Телефонни услуги чрез негеографски номеранац.Република БългарияРепублика БългарияРепублика България20.09.201220.09.2012
1 - 1