Членове на управителния съвет на Фонда за компенсиране на универсална услуга, съгласно Закона за електронни съобщения, раздел V, чл. 203, т.1

 

 

1. Председател  на Управителния съвет

НИКОЛА КОЛЕВ

Зам. Председател на КРС

e-mail: nikolev@crc.bg;

тел: 2 949 27 72

 

 

2. Заместник-председател на Управителния съвет 

КАЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Съобщения”, МТИТС

e-mail: kivanova@mtitc.government.bg

тел: 2 949 23 14 

 

 

3. Член на Управителния съвет

КОНСТАНТИН РАЙКОВ

Член на Комисия за защита на потребителите

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел: 2 933 05 14

 

 

4. Член на Управителния съвет

Димитър Илиев

Комисия за защита на конкуренцията

Старши експерт в дирекция "Право и политика на конкуренцията"

тел: 2 935 61 13 (централа)

 

 

5. Член на Управителния съвет

ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА ДАНЕВА

Директор Дирекция „Финанси на реалния сектор”в Министерство на финансите

e-mail: v.daneva@minfin.bg

Тел: 2 985 92 530 

 

 

6. Член на Управителния съвет

Веселин Радков

Министерство на труда и социалната политика

Началник отдел „Информационно обслужване”, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси”

e-mail: veselin.radkov@mlsp.government.bg  

тел: 2 811 95 31

 

 

7. Член на Управителния съвет

Снежанка Деянова

Главен секретар на Българаска народна банка

e-mail: Deyanova.S@bnbank.org

тел: 2 9145 1413

 

 

cialis izmir araç kaplama