Адрес, телефони и е-mail адреси за контакт

 

Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София 1000, ул. Гурко № 6 Еmail: info@crc.bg

 Телефони за контакт:
Деловодство: 949 27 60
Бюджет и финанси: 949 27 39

Информация: 949 27 23
Получаване на разрешителни и

лицензии: 949 27 61

 КОМИСИЯ

 

 Председател

 

  Росен  Желязков

 Заместник председател

 Никола Колев

 Член на КРС

 Андреана Атанасова

 Член на КРС

 Константин Тилев

 Член на КРС

 Ирина Романска

 

 Администрация НА КОМИСИЯТА

 

 Главен секретар

 

 

 Служител по сигурността на информацията

 Недко Нейков

 

 Дирекция „Координация, планиране и международна дейност”

 Директор

 Йолиана Райкова

 Началник отдел „Координация и планиране”

 Стефка Русева

 Началник отдел „Международна дейност”

 Виолета Димитрова

 

 Дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване”

 Директор

 Неда Койчева

 Началник отдел „Подзаконови нормативни актове и правно осигуряване

 Мария Бончева

 Началник отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове”

 Георги Сулев

 Началник отдел „Процесуално представителство и административни наказания”

 Павлина Цинцова

 

 Главна дирекция "Контрол на съобщенията"

 Главен директор

 Тинка Капитанова

 Началник отдел “Контрол на радиочестотния спектър”

 Рени Цончева

 Началник отдел “Инспекция на съобщенията”

 Михаела Богданова

 Началник отдел “Национална система за мониторинг на РЧС”

 

 Началник отдел “Териториално звено – Бургас”

 Руси Златев

 Началник отдел “Териториално звено – Варна”

 Румяна Танева

 Началник отдел “Териториално звено – Велико Търново”

 Тодор Георгиев

 Началник отдел “Териториално звено – Враца”

 Ивайло Марков

 Началник отдел “Териториално звено – Пловдив”

 Танчо Атанасов

 

 Дирекция "Разрешителна дейност и честотно планиране"

 Директор

 Мирослава Тодорова

 Началник отдел “Уведомления и Регистри”

 Светлана Желязкова

 Началник отдел “Регулация и координация на РЧС”

 Даниела Алексиева

 Началник отдел “Радиоразпръскване”

 Георги Колев

 Началник отдел „Неподвижни мрежи, ЕМС и нови технологии”

 Николай Иванов

 Началник отдел “Наземни подвижни мрежи”

 Галя Блатева

 

 Дирекция "Техническо регулиране и електронен подпис"

 Директор

 Цветелина Севлиевска

 Началник отдел „Управление на номерационния ресурс и регулиране на ДУУ

 Йосиф Леви

 Началник отдел “Взаимно свързване и достъп”

 Йорданка Йончева

 

 Дирекция "Пазарно регулиране"

 Директор

 Детелина Кръстева

 Началник отдел “Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения”

 Милена Петкова

 Началник отдел “Регулиране на електронните съобщения”

 Мария Попиванова-Китанова

 Началник отдел “Регулиране на пощенските услуги”

 Боряна Стоева

 

 

 Дирекция „Финансово и административно обслужване”

 Директор

 Искра Симеонова

 Началник отдел „Бюджет и финанси”

 Доротея Кожухарова

 Началник отдел „Счетоводна дейност”

 Соня Маджарова

 Началник отдел „Човешки ресурси”

 Мая Мирчева

 Началник отдел „Обща канцелария”

 Нели Лазарова

 Началник отдел „Стопански дейности”

 

 Началник отдел „Информационно обслужване и технологии”