Годишен доклад на КРС за 2012 г. - Анализ на пазара на пощенските услуги