paykasa bozdurma ucuz paykasa gebze evden eve nakliyat
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
  • Начало »
  • Новини »
  • С Решение № 405 от 27.09.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, приета с Решение на КРС № 2076 от 23.10.2012 г.
С Решение № 405 от 27.09.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, приета с Решение на КРС № 2076 от 23.10.2012 г.

02 Октомври 2018

 

 

С Решение № 405 от 27.09.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, приета с Решение на КРС № 2076 от 23.10.2012 г. (Методиката).

Проектът е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно актуализираните и публикувани на 07.05.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз Насоки за пазарни анализи на Европейската комисия и Обяснителната бележка към тях и в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз.

 

Проектът на решение за изменение и допълнение на Методика се представя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

 

colicblog.com istanbul escort kayseri escort bursa escort ata�ehir escort