• Начало »
  • Новини »
  • Напомняне за изпращане на годишни отчети за дейността по предоставянето на електронни съобщетелни мрежи и/или услуги през 2016г.
Напомняне за изпращане на годишни отчети за дейността по предоставянето на електронни съобщетелни мрежи и/или услуги през 2016г.

17 Февруари 2017

        

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) напомня на предприятията за задълженията им до 1 март 2017 г. да изпратят на КРС годишни въпросници (отчети) за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2016 г. Задължението произтича от чл. 5, ал. 1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

  Образците на годишните въпросници (отчетите) и инструкциите с указания за попълването им са публикувани на интернет страницата на КРС:

http://www.crc.bg/section.php?id=2143&lang=bg.

  Предприятията, които до 1 март 2017 г. не представят годишни въпросници (отчети) за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2016 г., подлежат на санкциониране. Отделно от санкцията, ще се провежда и процедура по чл. 78, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.