• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение

23 Януари 2017

 

С Решение № 33/19.01.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение.

 

Позицията на КРС е публикувана в раздел „Обществено обсъждане и консултации”