• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията одобри внесеното от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) Типово предложение за взаимно свързване
Комисията за регулиране на съобщенията одобри внесеното от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) Типово предложение за взаимно свързване

27 Декември 2016

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия), със свое  Решение 624 от 16 декември  2016 г., одобри внесения от БТК проект на Типово предложение за взаимно свързване със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение, както и задължителните указания за неговото изменение могат да бъдат намерени в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.