• Начало »
  • Новини »
  • КРС прие окончателното решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение
КРС прие окончателното решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение

28 Ноември 2016

 

КРС прие окончателното решение относно определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение.

 

На 22 ноември 2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение относно определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение в Република България в съответствие с регулаторната рамка на ЕС.  

 

В окончателното решение на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Европейската комисия няма забележки по нотифицирания пазарен анализ.

 

Резултатите от извършения пазарен анализ показаха, че определените пазари не следва да попадат в обхвата на регулираните пазари, тъй като по отношение на тях не са изпълнени кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. Следователно наложените задължения на предприятието със значително въздействие в предходния кръг на пазарния анализ[1] следва да бъдат отменени.

 

Окончателното решение, приложеният към него пазарен анализ, заедно с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и ЕК са публикувани на 28.11.2016 г. в раздел „Пазарно регулиране - електронни съобщения”.[1]Решение на КРС № 195/14.03.2013 г.