• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 530 от 13.10.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 530 от 13.10.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение

17 Октомври 2016

 

С Решение № 530 от 13.10.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, след проведена процедура по обществено обсъждане.

 

С оглед разпоредбите на Закона за електронните съобщения проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на националните регулаторни органи на държавите-членки на Европейския съюз.

 

Проектът на решение и резултатите от проведеното обществено обсъждане са  публикувани на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.