• Начало »
  • Новини »
  • 30 СЕПТЕМВРИ е крайният срок за заплащане на таксите за 4-то тримесечие
30 СЕПТЕМВРИ е крайният срок за заплащане на таксите за 4-то тримесечие

14 Септември 2016

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Напомняме ви, че в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, срокът за заплащане на таксата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за четвърто тримесечие изтича на 30.09.2016 г.

 

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по сметката на Комисия за регулиране на съобщенията:

 

IBAN BG78 BNBG 9661 30 001226 01,

BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD,

гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

 

Телефони за контакт: 02/949 2711 и 02/949 2739