• Начало »
  • Новини »
  • Със свое Решение № 436/29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията реши да удължи с 30 (тридесет) дни срока за представяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение, публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. (проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията)
Със свое Решение № 436/29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията реши да удължи с 30 (тридесет) дни срока за представяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение, публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. (проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията)

30 Август 2016

 

Със свое Решение № 436/29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията реши да удължи с 30 (тридесет) дни срока за представяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение, публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. (проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията).

 

С оглед удължаването на процедурата първата дата на влизане в сила на ценaта за терминиране в индивидуални мобилни мрежи се изменя от 01.11.2016 г. на 01.12.2016 г.