Регистри на крайните устройства, получили удостоверение за одобряване на типа