СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „РАЗРЕШИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЧЕСТОТНО ПЛАНИРАНЕ” – 2 Щ. БР.

 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЧЕСТОТНО ПЛАНИРАНЕ” – 2 Щ. БР.

 

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, конкурсната комисия реши:

 

 

а) Допуска до интервю:

 

 

  1.  Александър Иванов Ванчев

 

 

Посоченият кандидат трябва да се яви в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Гурко“ № 6 за провеждане на следващия етап от конкурсната процедура – интервю на 10.01.2018 год. от 10:00 часа.

 

Интервюто ще включва и кратък устен превод от английски на български език.

 

 

 

б) Не се допускат до интервю:

 

Име, презиме, фамилия                                             Основание за недопускане

 

 

  1. Нешко Вълчев Вълчев                Постигнатият резултат е под минимално определения за допускане до следващия етап – интервю

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Мирослава Тодорова

Директор на дирекция „РДЧП” и

Председател на конкурсната комисия