paykasa bozdurma ucuz paykasa gebze evden eve nakliyat
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-бързо и ефикасно административно обслужване.

Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата анкета.

1. Вие сте ползвал(а) / ползвате услугите на КРС в качеството си на:

2. Как и по какъв повод се насочихте към КРС?

3. Кои са основните източници, от които се информирате за дейността на КРС? (можете да посочите повече от един отговор)

 • от страницата на КРС в интернет
 • от друг интернет сайт
 • от звеното за административно обслужване (деловодство и/или служители, предоставящи информация по телефона и/или на място)
 • от средствата за масово осведомяване
 • друг

4. Считате ли, че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от КРС услуги?

 • да
 • не

5. Полезен ли е сайтът на КРС за получаване на търсената от Вас информация?

 • да
 • средно
 • не

6. Имате ли конкретни препоръки към съдържанието на сайта на КРС? В случай че имате, моля да ги посочите.

7. Как оценявате обслужването от администрацията на КРС?

 • отлично
 • много добро
 • добро
 • задоволително
 • по-скоро лошо

8. Имате ли забележки към административното обслужване, предоставяно от КРС?

 • да
 • не

В случай че имате забележки, моля да ги посочите. Какви действия считате, че следва да бъдат предприети за подобряване на обслужването?

9. Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с КРС?

 • на място
 • пощата
 • електронна поща
 • телефон

10. Знаете ли, че КРС предоставя електронни услуги за предприятията, пощенските оператори, доставчиците на удостоверителни услуги и радиолюбителите?

 • да
 • не

11. Ползвате ли електронните услуги, предлагани от КРС?

 • да
 • не

12. Удовлетворени ли сте от електронните услуги, предлагани от КРС?

 • да
 • не

В случай че имате забележки, моля да конкретизирате какви са те:

13. Ползвате ли публичните регистри на сайта на КРС?

 • да
 • не

14. Вашата възраст:

 • под 18 г.
 • от 18 г. до 30 г.
 • от 30 г. до 45 г.
 • от 45 г. до 65 г.
 • над 65 г.

Моля за Вашите коментари и препоръки, извън изложените по поставените въпроси, в случай че имате такива.

colicblog.com istanbul escort kayseri escort bursa escort ata�ehir escort